TABEL DATA SHIO 2017

TABEL DATA SHIO 2017

TABEL DATA SHIO 2019
Berlaku Dari Tanggal 05 Februari hingga 24 januari 2020
DATA SHIO 2019

 

SHIO 1 : AYAM
01 13 25 37 49 61 73 85 97
SHIO 2 : MONYET
02 14 26 38 50 62 74 86 98
SHIO 3 : KAMBING
03 15 27 39 51 63 75 87 99
SHIO 4 : KUDA
04 16 28 40 52 64 76 88 00
SHIO 5 : ULAR
05 17 29 41 53 65 77 89
SHIO 6 : NAGA
06 18 30 42 54 66 78 90
SHIO 7 : KELINCI
07 19 31 43 55 67 79 91
SHIO 8 : HARIMAU
08 20 32 44 56 68 80 92
SHIO 9 : KERBAU
09 21 33 45 57 69 81 93
SHIO 10 : TIKUS
10 22 34 46 58 70 82 94
SHIO 11 : BABI
11 23 35 47 59 71 83 95
SHIO 12 : ANJING
12 24 36 48 60 72 84 96

JALUR SHIO DAN JUMLAH

JALUR SHIO JUMLAH
JALUR 1 01 04 07 10 0 1 4 7
JALUR 2 02 05 08 11 2 5 8
JALUR 3 03 06 09 12 3 6 9